11/02/2014

osoba publiczna, 2014, akryl/płótno, 100 x 150 cm
public figure, 2014,  acrylic/canvas, 100 x 150 cm