12/11/2013

nawet nie poczujesz zakrętów, 2013, olej/tektura, 14,5 x 27 cm
you won't even feel the curves, 2013, oil/cardboard, 14,5 x 27 cm