2/15/2013


chłopiec, 2013, olej/tektura, 25 x 38 cm
the boy, 2013, oil/cardboard, 25 x 38 cm

2/07/2013


marta, 2013, olej/tektura, 22 x 32 cm
marta, 2013, oil/cardboard, 22 x 32 cm

2/04/2013 oranjestad, aruba